SDH PDH

Reklamlar
Merhabalar,
Bu yazı 2011 yılında henüz öğrenci iken sayısal haberleşme yada fiber optik dersinde bir ödev hazırlarken hoşuma gitmiş ve  taslak olarak siteye eklemiştim fakat yayınlamamışım.
Muhtemelen alıntı yapılmış bir yazıdır. Fakat kaynağını hatırlamıyorum. Bu sebeple kaynak belirtemiyorum. (Bu konuda iletişime geçilirse eklenecektir.) Birinin işine yarar düşüncesi ile paylaşıyorum.

Sayısal modemler en fazla 2 Mbps’e kadar iletime olanak sağlamaktadır. Bu noktada, daha yüksek hızlar için birden fazla modemin kullanılması düşünülebilir. Ancak bu, pratikte birçok dezavantajı da beraberinde getirmektedir. İşte SDH-PDH gibi donanımlar da bu yüksek hız ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmaktadırlar.Türk Telekom transmisyon şebekesini oluşturan ana omurganın tamamında, tüm metropolitan şebekelerde ve bölgesel şebekelerin büyük bölümünde, fiber optik kablolar üzerinden irtibatlandırılan SDH transmisyon teçhizatları kullanılmaktadır.

SDH sistemlerinin sağladığı bazı avantajlar aşağıdaki gibidir:
1. Tek bir uluslararası hiyerarşi kullanması nedeniyle tüm dünyada bir standartlaşma getirmesi,
2. GSM, veri, internet gibi hizmet şebekelerinin hızla artan trafik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yüksek kapasitelere çıkabilmesi,
3. Korumalı/yedekli devre imkânları sağlaması nedeniyle, yüksek kapasitelerde trafik kullanan hizmet şebekelerine yüksek hizmet kalitesi sunabilmesi,
4. Tek bir teçhizat üzerinde, hem yüksek hem düşük hızlara erişim imkânı olabilmesi ve değişik seviye sinyaller arasında doğrudan ekleme çıkarma yapılabilmesi,
5. Pratik ve güçlü bir işletim/yönetim sistemine sahip olması vegelişmiş arıza, konfigürasyon ve performans yönetimi ile bu yönetim sisteminin esneklik ve güvenilirlik getirmesi,
6. Daha az sayıda teçhizat gereksinimi ve tek bir noktadan erişim imkânı da sağlayan gelişmiş işletim/yönetim sistemleri sayesinde, network yatırım ve işletme maliyetlerinde azalma sağlamasıdır.
SDH’e göre bazı dezavantajlara sahip, PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy-Yakın Eşzamanlı Sayısal Hiyerarşi) teçhizatları da, Türk Telekom alt yapısında hala kullanılmaktadır. Bu bakımdan bu cihazların SDH teçhizatları ile farklılıklarını irdelemek yerinde olacaktır.
PDH ile SDH arasındaki temel farklılıklar şunlardır:
1. PDH’de sistemler yakın eş zamanlı olarak çalışırken, SDH’de mikrosaniyeler seviyesinde dahi eş zamanlı olarak çalışan bir sistem mevcuttur.
2. Her iki sistemin zamanlama faklılıklarından kaynaklanan PDH’de bit-bit, SDH’de ise bayt-bayt çoklama teknikleri mevcuttur.
3. PDH 140 Mb/s’e kadar standartlaşmışken SDH, 155 Mb/s üzerinden STM-1 (155 Mb/s), STM-4 (622 Mb/s), STM-16 (2.5 Gb/s) ve STM-64 (10 Gb/s) olmak üzere standartlaşmıştır.
4. PDH’de iç içe geçmiş kanallara erişim, sadece ayırmadan sonra mümkünken SDH’de istenilen kanala istenilen anda erişim söz konusudur. SDH, fiber optik ortamının yüksek band genişliği ve güvenilirlik avantajlarından yararlanmak için fiber optik transmisyon linkleri ve radyolinkler kullanır.

SONET ve SDH fiberoptik ağlar üzerinden data iletimi için oluşturulmuş standartlardır. SONET (Synchronous Optical NETwork), National Standarts Institutue (ANSI) tarafından oluşturulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan bir veri iletim standardıdır. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ise International Telecomunications Union (ITU) tarafından yayımlanan ve daha çok Avrupa ve Asya’da kullanılan bir veri iletim standardıdır. Türkiye’de üniversitelerin bağlantısını sağlayan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve tüm ülkenin İntenet altyapısını sunan TTNET’in yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyduğu omurga hatlarında bu teknolojiler kullanılmaktadır. Türkiye’de temel olarak tercih edilen standart ise Avrupa ülkelerin de tercihi olan SDH’tır. SONET/SDH standartlarından önce PDH (Plesiokron Digital Hierarcy) standartları kullanılmaktaydı. Bunların içindeyse T1/E1 en önemli standartlardı ve omurga hatlarda bu standartlar kullanılmaktaydı. Günümüzde T1/E1 standartlarıyla oluşturulan omurgaların yerini hızla SONET/SDH standartlarıyla oluşturulan omurgalar almaktadır. SONET ve SDH sundukları yeni ve gelişmiş teknolijnin yanında eski teknolojileri de destekler. ATM ve FDDI gibi daha eski veri iletim teknolojileri SONET ve SDH altyapısında sorunsuz çalışabilmektedir.

SONET ve SDH’ın fiziksel katmanında fiberoptik kablo ve Ring ya da Mesh topolojisi kullanılır. Veri, bu topolojiler üzerinden TDM (Time Division Multiplexing) çoğullama protokolünün kullanıldığı point-to-point sistemler üzerinden iletilir.

SONET veri iletiminde Optical Carrier (OC-Optik Taşıma Seviyeleri) ile Synchronous Transport Signals (STS_Eşzamanlı İletim Sinyalleri) adında parametreler tanımlamıştır. Bu parametreler verinin belli basamaklardaki iletim hızını ifade etmektedir. Her iki terim de sayısal olarak aynı değerleri karşılamaktadır. SDH teknolojsinde ise SONET’in bu parametlerine karşılık Synchronous Transport Module (STM-Eş Zamanlı İletim Birimi) parametresi tanımlanmıştır.

SONET ve SDH Veri İletim Hiyerarşisi

 Hierarchy  Speed  SONET[US]  SDH[Europe]  OCx
 —  51.84Mbps  STS-1  STM-0  OC1
 Level 0  155.52Mbps  STS-3  STM-1  OC3
 Level 1  622.08Mbps  STS-12  STM-4  OC12
 Level 2  2488.32Mbps  STS-48  STM-16  OC48
 Level 3  9953.28Mbps  STS-192  STM-64  OC192
 Level 4  39813.12Mbps  STS-768  STM-256  OC768

Yukarıda verilen tablodan görüleceği üzere SONET’te temel sinyal STS-1 ya da OC-1 olarak tanımlanmıştır ve 51.840 Mbps bant genişliği sağlamaktadır. SDH teknolojisinde ise temel sinyal STM-1’dir ve 155.52 Mbps’lık bant genişliği sağlamaktadır. Tablo incelendiğinde SDH’IN STM-1’de sunduğu bant genişliğini SONET’in; ancak OC-3/STS-3 sinyaliyle yakalayabildiği görülür.

SONET ve SDH’ın Avantajları:

 1. Yüksek İletim Oranları:
  10Gbits/s mertebelerine ulaşmış standart bant genişliği omurga iletim hatları için idealdirler.
 2. Kolaylaştırılmış Ekleme/Çıkarma İşlevi:
  ATM ve T1 gibi diğer düşük bant genişliği sağlayan teknolojilerle birlikte kolaylıkla çalışabilirler.
 3. Güvenilirlik:
  SONET ve SDH ağ yönetim mekanizması ana hatta bir sorun olduğunda yüksek kapasiteli bant genişliği sağlayan bir diğer hattı çok hızlı bir şekilde anahtarlayarak iletişimin kopmasını ya da yavaşlamasını engeller.
 4. Uyumluluk:
  SONET ve SDH, ATM üzerinden video yayını gibi geleceğin teknolojilerini destekleyen bir altyapıya sahiptir.
 5. ISP’ler Arası Bağlantı:
  Farklı teknolojileri ve fiziksel altyapıları kullanan ISP’ler arası bağlantı için SONET ve SDH ekonomik açıdan daha uygundur.
 6. Yüksek Seviyede Eşleştirme:
  Servis sağlayıcılar bu teknolojileri kullanarak müşterilerinin isteklerine daha kolay cevap verebilirler. Örneğin kiralık hat (leased line) anahtarlamaları haberleşme ağ yönetimi (TNM) denilen bir sistem üzerinden birkaç dakikada yapılabilir ve kontrol edilebilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.mafgom.com/sdh-pdh/