STM8S-Discovery ile ADC ve ADC Vu Metre Uygulaması

Reklamlar

 

 

 

 

Herkese Selamlar,

Bu yazıda  STM8S-Discovery kit üzerinde ADC işlemine değinilecek ve daha sonra bir iki uygulama gösterilecektir.

Öncelikle bu uygulamayı gerçekleştirmek için Ferudun GÖKCEGÖZ hocamızın daha önce paylaştığı yazıyı okuyarak gerekli yazılımlarınızı edinmeniz ve kabaca bilgi sahibi olmanız tavsiyedir.

 

 

İlk olarak aşağıdaki blog diyagramı ile kit üzerindeki STM8S105C6 içerisindeki çevrebirimlerini hatırlayalım.

Yukarıda görüldüğü gibi stm8s105c6 içerisinde ADC1 diye adlandırılmış 10bit çözünürlüğe sahip bir çevrebirimi yer alıyor. Aşağıda bu çevrebirimin iç yapısını görebilirsiniz.

ADC Özellikleri (Özetle):

* Tekli yada sürekli örnekleme yapabiliyor.

* Örnekleme süresini belirleyen giriş frekansi, ana frekansının 2 ile 18 e bölümü gibi bir aralıkta olabiliyor.

* Örnekleme peryodu dışarıdan yada TMR1 modülü çıkışı ile belirlenebiliyor.

* Çevrim bittiğinde kesme sinyali üretiyor.

 

Yapacağımız ilk uygulama, bir potansiyometre yardımı ile led göstergeli voltmetre uygulamasıdır. Uygulama devresi aşağıdaki gibidir.

 

Gerilim seviyesine göre yanan led sırası tablosu aşağıdadır.

/**
 ******************************************************************************
 * @file main.c
 * @brief Displaying variable voltage on a bar of LEDs Application example.
 * @author STMicroelectronics - MCD Application Team
 * @version 2.0.0
 * @date 15-MAR-2011
 ******************************************************************************
 *
 * THE PRESENT SOFTWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
 * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
 * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
 * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
 * FROM THE CONTENT OF SUCH SOFTWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
 * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
 *
 * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
 * @image html logo.bmp
 ******************************************************************************
 */
 
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8s.h"        // file needed only for registers mask 
#include "parameter.h"
/**
 * @addtogroup ADC1_Example1
 * @{
 */
 
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
 
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
 
#define ALL_LEDs ((u8)0x0F)				// LEDs mask 
 
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
 
#define switch_all_LEDs_on		{ GPIOB->ODR|= ALL_LEDs; }	//LEDs control : all on
#define switch_all_LEDs_off	 { GPIOB->ODR&=~ALL_LEDs; }  //LEDs control : all off
 
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
	u8 temp_AD_H;					  // temporary registers for reading ADC result (MSB)
	u8 temp_AD_L;       // temporary registers for reading ADC result (LSB)
	u8	ADInit;						   // flag for ADC initialized
	u8	ADSampRdy;				   // flag for filed of samples ready
	u8 AD_samp;						  // counter of stored samples
	u16 AD_sample[NUMB_SAMP];	 // store samples field 
	u16 AD_avg_value;				  // average of ADC result
 
	u8 peak_memo;					   // variables for peak level detector
	u8 peak_filt;					   // variables for peak level detector*/
 
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/**
 * @brief Count average of samples stored in the u16 field
 * @par Parameters:
 * *p: pointer to the begin of the field
 * smp: number of samples in the field
 * @retval Average u16 value
 */
u16 u16_average(u16 *p, u8 smp) { 
	u8 i;
	u16 sum;
 
	for(i=0, sum= 0; i < smp; ++i)
		sum+= *p++;		
	return sum / smp;
}
/* -------------------------------------------------------------------------- */
/**
 * @brief Prepare data for four LED bar of signal and peak indicator
 * @par Parameters:
 * val: Level of the mesured signal [0-4]
 * @retval 4 bits (low nibble) of the composite bar graph information
 */
u8 signal_and_peak_level(u8 val) {
	u8 signal;
	u8 peak;
 
	switch(val) {
		case 0: peak= 0; signal= 0; break;	//set peak and signal levels
		case 1: peak= 1; signal= 1; break;
		case 2: peak= 2; signal= 3; break;
		case 3: peak= 4; signal= 7; break;
		case 4: peak= 8; signal= 15; break;
		default: peak= signal= 15;
	};
	if(peak_filt == 0) {									// slow fall of peak level indicator 
		if(peak_memo) {
			peak_memo>>= 1;
			peak_filt= PEAK_FILTER;
		};
	}
	else
		--peak_filt;
	if(peak >= peak_memo) {				    // check the highest level value
		peak_memo= peak;					     // and copy it to peak indicator
		peak_filt= PEAK_FILTER;			    // with fall speed refresh
	};
	return (signal | peak_memo);		   // return bar graph information
}
 
/* Public functions ----------------------------------------------------------*/
/**
 * @brief Validation firmware main entry point.
 * @par Parameters:
 * None
 * @retval void None
 */ 
void main(void) {
	u8 leds;
// 								*** GPIO INIT ***
	GPIOB->ODR&=~ALL_LEDs; 				// LEDs - as push-pull outputs, all off
	GPIOB->DDR|= ALL_LEDs;				// 
	GPIOB->CR1|= ALL_LEDs;
 
	GPIOC->DDR|= 0x02;						// PC.1 as push-pull outputs
	GPIOC->CR1|= 0x02;
 
	GPIOE->CR1&=~0x40;					 // PE.6 as a floating input
	GPIOE->DDR&=~0x40;
 
// 								*** ADC INITIALIZATION ***
	TIM1->ARRH= (u8)(AUTORELOAD >> 8);		     // set autoreload register for trigger period
	TIM1->ARRL= (u8)(AUTORELOAD);				      // 
	TIM1->CCR1H= (u8)((AUTORELOAD-AD_STAB) >> 8);  // set compare register for trigger period
	TIM1->CCR1L= (u8)(AUTORELOAD-AD_STAB);
	TIM1->CR1|= TIM1_CR1_ARPE;					      // auto reload register is buferred
 
	TIM1->CR2= (4<<4) & TIM1_CR2_MMS;		      // CC1REF is used as TRGO
	TIM1->CCMR1= (6<<4) & TIM1_CCMR_OCM;	     // CC1REF in PWM 1 mode
	TIM1->IER|= TIM1_IER_CC1IE;				       // CC1 interrupt enable
	TIM1->CCER1|= TIM1_CCER1_CC1P;			      // CC1 negative polarity
	TIM1->CCER1|= TIM1_CCER1_CC1E;			      // CC1 output enable
	TIM1->BKR|= TIM1_BKR_MOE;												
 
	TIM1->SMCR|= TIM1_SMCR_MSM;				      // synchronization of TRGO with ADC
 
	TIM1->CR1|= TIM1_CR1_CEN;					       // timer 1 enable
 
	ADC1->CSR= ADC1_CSR_EOCIE | (9 & ADC1_CSR_CH); // ADC EOC interrupt enable, channel 9
	ADC1->CR1= 4<<4 & ADC1_CR1_SPSEL;			     // master clock/8, single conversion
	ADC1->CR2= ADC1_CR2_EXTTRIG;					     // external trigger on timer 1 TRGO, left alignment
	ADC1->TDRH= 2;									        // disable Schmitt trigger on AD input 9
	ADC1->TDRL= 0;                 //
 
 // init ADC variables
	AD_samp= 0;						             // number of stored samples 0
	ADInit= TRUE;                  // ADC initialized 
	ADSampRdy= FALSE;                // No sample 
 
	ADC1->CR1|= ADC1_CR1_ADON;					      // ADC on
 
	enableInterrupts();							        // enable all interrupts 
 
// 								*** MAIN LOOP ***	
	while (1) {
		if (ADSampRdy == TRUE) {				           // field of ADC samples is ready?
			AD_avg_value= u16_average(&AD_sample[0], AD_samp); // average of samples
 
			AD_samp= 0;								             // reinitalize ADC variables
			ADSampRdy= FALSE;
 
			leds= signal_and_peak_level((u8)((AD_avg_value + 128) / 256)); // setting LED status
 
			GPIOB->ODR&= leds | (~ALL_LEDs);	// LEDs settings in according to LED status
			GPIOB->ODR|= leds;
		};
	};
}
/**
 * @}
 */
 
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Çalışma Resimleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu uygulamanın tamamını buradan: ADC.rar indirebilirsiniz.

 

İkinci uygulama olarak ise parametre değerleri, yani örnekleme sıklığı ve gerilim eşik değerleri değiştirmek sureti ile 4 ledli bir Vu metre uygulaması yapımıdır.

Uygulama yukarıdakinin benzeri olduğu için sadece çalışma vidyosu ve dosyalar verilecek fazla detaya girilmeyecektir. İlaveten tek yapılması gereken ADC portuna düşük seviyeli müzik sinyali uygulamaktır. Bu kımı benim gibi taşınabilir müzik çalarlarınız ile yada pc ses kartı çıkışı ile sağlayabilirsiniz. (! Dikkat:Gerilim değerinin veri sayfalarında yazanın üstüne ve altına inmemesine özen gösteriniz. Aksi halde kitiniz, bilgisayarınız yada müzik çalarınız zarar görebilir.)

 http://www.dailymotion.com/video/xv2kml

 

Vu metre uygulamasının dosyalarını buradan: ADC_VuMetre indirebilirsiniz.

_______

Orhan YILMAZ 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.mafgom.com/stm8s-discovery-ile-adc-ve-adc-vu-metre-uygulamasi/